Vad är orsakerna bakom håravfall?

Håravfall kan uppstå av flera olika orsaker. Genetiskt anlag, sjukdomar, stress, skada, mediciner eller ålderdom. Den mest vanliga orsaken är alopecia vilket är genetiskt anlag för håravfall. Alopecia kan ärvas från båda sidorna av föräldrarna och kan orsaka håravfall på både män och kvinnor. Hur och vem detta genetiska anlag drabbar kan vara slumpmässigt och kan ibland hoppa en generation eller påverka båda syskonen eller ingen alls.

Androgenetic håravfall är en försvagning och en överkänslighet av hårsäcken som bidrar till androgenetic miniaturization. Detta påverkar 70% av männen och 40% av kvinnorna någon gång under deras livstid.

Manligt håravfall

Androgenetic håravfall hos män börjar vid sidorna av hårfästets översta del. Då den fortgår kan också håravfallet börja vid bakersta toppen av huvudet och kallas ”Hippocratic Crown” och i vanliga fall utvecklar den inte någon fullkomlig skallighet.

Kvinnligt håravfall

Androgenic alopecia hos kvinnor kallas för kvinnligt håravfall. Kvinnor får oftast, jämfört med män, en övergripande form av tunnhårighet på hela huvudet när dem börjar uppleva dem första tecknen på håravfall. I många fall är det ovanligt att bli helt skalliga som män(alopecia totalis).

Andra orsaker till håravfall

Traction alopecia är en typ av alopecia som uppstår när en form av förändring som karaktäriseras där tunnhårighet sker slumpmässigt över huvudet eller vid olika delar av huvudet där det inte finns något hår alls. Detta är mer vanligt hos kvinnor då dem oftast använder extensions, clips eller andra typer av produkter på deras hår. Orsaken till denna åkomma är därför inte en grov form av håravfall eller lokala fläckar av håravfall utan en orsak till att håret inte hinner växa tillbaka. Skadan på håret syns inte direkt utan kommer gradvis.

Många hårsäckar kan bli allvarligt skadade. Därför kan man se många sköra hår som sedan leder till håravfall och ärrbildning. När detta sker så är det väldigt svårt för hår att växa tillbaka. Tractaion alopcia borde upptäckas så tidigt som möjligt för att förhindra detta.

Trichotillomania

Trichotillomania är en form av tvångstanke där man får impulser att dra av sitt hår från roten. Denna sjukliga handling kan riktas mot att dra bort hår från alla områden så som ögonbryn, ögonfransar, skägg, kroppshår och andra områden. Det är alltid bäst att rådfråga en läkare för att förhindra vidare håravfall och för att börja med behandling för att försöka hindra beteendet.

Alopecia Areata

Alopecia areata är en sjukdom där hårfallet kommer plötsligt. Detta kan manifestera genom kala fläckar eller andra former. Oftast börjar kala fläckar på huvdet och spontant dyka upp på andra delar av kroppen. 1% av dem som har denna sjukdom upplever en total alopecia AT vilket innebär att all hår på huvudet faller eller att all hår på kroppen (universial alopcia AU) faller också bort.

Scarring Alopecia

Scarring alopecia är förstörda hårsäckar som vidare utvecklats till ärrbildningar i roten och slutresultatet blivit till permanent håravfall. I vissa fall av denna åkomma sker håravfallet gradvis och asymmetriskt och man märker inga symptom. I andra fall kan symptomen börja med att det börjar klia, göra ont i skallen som gradvis ökar. I scarring alopecia kan inflammationen som förstör hårsäckarna inte synas då allt detta sker under hudytan. Ytor som är berörda är oftast röda och fjälliga. Scarring alopecia kan förekomma både hos män och kvinnor i alla åldrar även om dem lever ett väldigt hälsosamt liv.

Scaring alopecia kan utmärka sig i alla faser inom alopecia. I den primära fasen attackerar en inflammation hårsäcken och förgör den. I den sekundära är det en typ av trauma, inflammation, ärrbildning eller neoplasi.

Hypothyroidism

Skört och torrt hår som blir svagare, tunnare och faller lätt är ett vanligt symptom av sjukdomen Hypotyreos. Det är en sköldkörtelsjukdom där sköldkörteln inte kan producera tillräckligt med hormoner vilket påverkar hela kroppens funktion. Kapillära hårsäckar är särskild känsliga och tenderar till att minska sin aktivitet under höga grader av stress. När detta sker i kroppen så tenderar den att fokusera sig på andra vitala saker än hårsäckarna. Det är inte förvånansvärt överraskande att detta sätter fart på håravfallet. 

Patienten kan klaga över hårets svaga sköra tillstånd och håravfallet under denna sjukdom.  Det är inte ovanligt att patienten inte är medveten om att denne har en sådan sjukdom och att det kan vara orsaken bakom håravfallet. Behandlingen av denna sjukdom stoppar oftast håravfallet helt och hållet men det kan ta flera månader för att se en förbättring. Vissa mediciner för att behandla sjukdomen kan orsaka håravfall så som Eutrox (Levothyroxine) speciellt om man tar för höga doser. Med anledning till detta, efter att man har fått rätt behandling är det viktigt att träffa en dermatolog för att exkludera att håravfallet inte orsakas av självaste sjukdomen.

Kategorier: Håravfall

Whatsapp starta chatt
buy an essay